INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

B1 – Wiza biznesowa

Działalność Handlowa

Osoba podróżująca do USA w celu uczestnictwa w wystawie, przygotowania powierzchni wystawienniczej i ekspozycji, podpisania kontraktu, przyjęcia zamówienia na towar wyprodukowany poza USA może ubiegać sie o wizę B-1. Posiadacz wizy B-1 nie może na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzić handlu towarem wyprodukowanym w USA, ani przyjmować zamówień na taki towar. Jeśli powyższe warunki nie zostały spełnione, właściwą wizą będzie wiza H-2 (z zezwoleniem na pracę tymczasową).

Wolontariat

Osoby planujące uczestnictwo w wolontariatach na terenie USA mogą ubiegać się o wizę B-1, jeśli są członkami lub działają na rzecz powszechnie znanych organizacji religijnych lub charytatywnych typu non-profit. Jednakże zajęcia, które będą wykonywać w USA muszą być pracą tradycyjnie wykonywaną przez woluntariuszy, za którą nie otrzymają żadnego wynagrodzenia (za wyjątkiem pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z pobytem w USA). Nie mogą ponadto prowadzić działań związanych ze sprzedażą lub oferowaniem usług, jak również przyjmować pieniędzy od darczyńców.
Wolontariat jest programem organizowanym i prowadzonym przez powszechnie znane organizacje religijne lub charytatywne typu non-profit. Polega na niesieniu pomocy ludziom biednym, będącym w potrzebie lub realizującym inne cele religijne i charytatywne.
Jeśli planowane działania wolontariackie nie odpowiadają powyższemu opisowi, należy ubiegać sie o wizę J-1 (w ramach programu wymiany) lub H-2B (z zezwoleniem na pracę tymczasową).

Serwis Gwarancyjny

Jeżeli podróż do USA odbywa sie w celu instalacji, serwisowania lub naprawy oprzyrządowania lub maszyny sprzedanej amerykańskiemu klientowi przez zagraniczną firmę zapewniającą serwis gwarancyjny, należy ubiegać się o wizę B-1. Serwisant powinien posiadać specjalistyczną wiedzę umożliwiającą świadczenie usługi. Jego praca nie może być opłacana ze źródeł w USA, a serwis powinien odbywać się w ramach zakupu lub gwarancji, bez dodatkowej opłaty. Jeżeli cel wyjazdu nie odpowiada powyższemu opisowi, należy ubiegać sie o wizę H-2 (z zezwoleniem na pracę tymczasową). Zwracamy uwagę, że w przypadku prac budowlanych uzyskanie wizy B-1 nie jest możliwe, nawet w ramach serwisu gwarancyjnego. Właściwą wizą będzie w tej sytuacji wiza H-2.
Wiza B-1 przyznawana jest również osobom udającym się do USA, aby szkolić personel w instalacji, serwisowaniu lub naprawach oprzyrządowania lub maszyn zakupionych na warunkach opisanych w poprzednim ustępie. Szkoleniowiec otrzymuje wynagrodzenie z firmy spoza USA, a umowa zakupu przewiduje zapewnienie szkoleń przez sprzedawcę.

 

Przedsiębiorca

Wiza B-1 jest właściwą kategorią w przypadku wyjazdu do USA w celach poszukiwania odpowiedniego miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub siedzibę firmy. Posiadacz wizy B-1 nie może jednak podejmować działań związanych z prowadzeniem firmy, chyba że posiada wizę L-1. Wiza ta umożliwia wjazd na teren USA w celu otwarcia lub zarządzania amerykańskim oddziałem, filią lub przedstawicielstwem zagranicznej firmy. Aby ubiegać się o wizę L-1, niezbędna jest petycja złożona w biurze imigracyjnym w imieniu pracownika przez amerykański oddział firmy.

Lektor / Wykładowca

Osoby udające się do USA na wykłady mogą ubiegać się o wizę B-1, o ile nie otrzymują za nie wynagrodzenia ze źródeł w USA (za wyjątkiem zwrotu nieprzewidzianych kosztów). Niektóre osoby otrzymujące honoraria również kwalifikują się do otrzymania wizy B-1, pod warunkiem że:

• czas trwania wykładów w tej samej instytucji nie przekracza 9 dni;
• instytucja jest placówką badawczą typu non-profit, państwowym ośrodkiem naukowym, szkołą wyższą lub innym ośrodkiem stowarzyszonym bądź przynależnym typu non-profit
• przedsięwzięcie odbywa się z korzyścią dla instytucji, w której ma miejsce
• wykładowca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie przyjął honorariów od więcej niż pięciu takich instytucji
Jeśli wykładowca nie spełnia wymienionych wyżej warunków, powinien ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę z pozwoleniem na pracę tymczasową (H-1).

Konferencja / Zjazd / Seminarium

Uczestnicy konferencji, zjazdów, seminariów o charakterze naukowym, edukacyjnym, handlowym mogą ubiegać sie o wizę B-1, nawet jeśli prezentują na nich swoje publikacje. Nie mogą jednakże pobierać wynagrodzenie za źródeł w USA (za wyjątkiem zwrotu nieprzewidzianych kosztów). Osoby otrzymujące honorarium również kwalifikują się do statusu B-1, pod warunkiem, że:

  • podjęta działalność nie przekracza 9 dni w tej samej instytucji;
  • instytucja jest placówką badawczą typu non-profit, państwowym ośrodkiem naukowym, szkołą wyższą lub innym ośrodkiem stowarzyszonym bądź przynależnym typu non-profit
  • przedsięwzięcie odbywa się z korzyścią dla instytucji, w której ma miejsce
  • uczestnik w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie przyjął honorariów od więcej niż pięciu takich instytucji

Jeśli wykładowca nie spełnia wymienionych wyżej warunków, powinien ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę z pozwoleniem na pracę tymczasową (H-1).

Uwaga: wnioski wizowe osób udających się do USA na konferencję naukową mogą zostać poddane dodatkowej weryfikacji. W związku z tym prosimy je składać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Badacz Naukowy

Osoba uczestnicząca w niezależnym programie badawczym na terenie USA może ubiegać się o wizę B-1, pod warunkiem że nie otrzymuje wynagrodzenia ze źródeł w USA, a wyniki jej badań nie będą wykorzystane przez amerykańskie instytucje. W przeciwnym razie osoba ta powinna ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub wizę pracowniczą (H-1).

Studenci medycyny

Studenci zagranicznych uczelni medycznych udający się do USA w celu podjęcia bezpłatnej praktyki w szpitalu akademickim mogą ubiegać się o wizę B-1. Uwaga: praktyka dostępna jest wyłącznie dla studentów medycyny, którzy w ramach trzeciego lub czwartego roku studiów powinni zaliczyć zajęcia praktyczne. (Ten rodzaj praktyki zapewnia uczestnikom uzyskanie doświadczenia i praktycznej wiedzy z różnych dziedzin medycyny pod nadzorem lekarza opiekuna w amerykańskim szpitalu. Dla wielu zagranicznych studentów stanowi to ważny element edukacji. W przypadku osób pragnących odbyć podyplomową specjalizację medyczną w USA wymagana jest wiza J-1).

Osoby udające się do USA w celu podjęcia praktyki medycznej powinny załączyć do wniosku wizowego list z amerykańskiej uczelni medycznej określający charakter praktyki oraz czas jej trwania.
Osoby udające się do USA w celu odbycia stażu w studium fizjoterapii, stomatologii, pielęgniarstwa lub weterynarii powinny ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub w ramach programu szkoleń (H-3).

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41