INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

Wiza L-1 dla managerów/transfer korporacyjny

L1 Transfer korporacyjny

Wiza L1 pozwala przedsiębiorstwom na przenoszenie kluczowych pracowników z zagranicy do USA i jest chyba jedyną o tak szerokim zakresie zastosowania. O wydanie L1 może wystąpić firma amerykańska posiadająca oddziały lub filie w innych krajach, albo firmy zagraniczne posiadające oddziały w USA. Mogą to być również firmy międzynarodowe działające lub rozpoczynające działalność w USA. Organizacja (qualifying organization – sponsor) transferująca pracowników nie musi być dochodowa, może też być organizacją charytatywną, edukacyjną albo nawet o charakterze religijnym. Oficjalna definicja Urzędu Imigracyjnego stwierdza, że organizacja kwalifikująca się do wystąpienia o wizę L1 może być firmą-matką (parent), oddziałem (branch), filią (affiliate) lub firmą pomocniczą, kooperantem (subsidiary). Organizacje mogą mieć główną siedzibę w USA i oddziały zagranicą, lub odwrotnie, firma główna może być w innym kraju a oddział w 

USA, ale podanie musi złożyć organizacja znajdująca się fizycznie w USA, bez względu na to czy jest firmą-matką czy oddziałem. Sponsorem transferowanych pracowników może więc być na przykład przedsiębiorstwo amerykańskie posiadające file zagranicą, albo przedsiębiorstwo zagraniczne (z główną siedzibą w innym kraju) posiadające oddział w USA. Organizacja musi aktywnie działać w Stanach Zjednoczonych (oraz w jeszcze jednym kraju, co jest oczywiste – inaczej nie byłoby transferu). Aktywna działalność organizacji może być trudna do udokumentowania w przypadku organizacji niedochodowych (non-profit), dlatego kryterium rozstrzygającym jest zatrudnienie. Jeśli są pracownicy, to organizacja na pewno działa.

Proces wizowy wymaga zatwierdzenia wcześniej petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker).

Kto może uzyskać wizę L1

Wiza L1 to właściwie dwie wizy: L1-A – przeznaczona dla członków zarządów przedsiębiorstwa lub organizacji – dyrektorów działów, managerów, prezesów i prezydentów korporacji (dwie podkategorie managers i executives) i L1-B – dla osób ze specjalistycznym wykształceniem i/lub doświadczeniem na kluczowych stanowiskach technicznych (innych niż ścisły zarząd), niezbędnych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa (oddziału, filii, itd.).

 • Pracownicy zarządów (L1-A) i pracownicy ze specjalistycznym wykształceniem i/lub doświadczeniem (L1-B) amerykańskich przedsiębiorstw lub organizacji posiadających filie lub kooperantów w innych krajach;
 • Pracownicy zarządów (L1-A) i pracownicy ze specjalistycznym wykształceniem i/lub doświadczeniem (L1-B) przedsiębiorstw lub organizacji zagranicznych posiadających filie lub kooperantów w USA;
 • Osoba przenoszona na stanowisko w USA musi udokumentować zatrudnienie w ścisłym zarządzie firmy zagranicznej, lub na stanowisku wymagającym specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, przez co najmniej rok w okresie ostatnich trzech lat.
 • Osoby przenoszone do USA muszą objąć podobne stanowiska jak w poprzedniej firmie (prezes zarządu nie może w filii w USA pracować jako portier).
 • Kto może sponsorować na wizę L1
 • Przedsiębiorstwo lub organizacja zagraniczne posiadające filię lub oddziały (albo joint venture) w USA, oraz firmy amerykańskie posiadające oddziały zagranicą;
 • Musi istnieć ścisły i udokumentowany związek biznesowy pomiędzy obydwoma firmami lub oddziałami;
 • Obydwa oddziały lub kooperujące firmy muszą być biznesowo aktywne, działać prowadząc handel, wymianę, produkcję lub prowadzić inną działalność, w tym niedochodową (non-profit) – wiza L1 traci ważność natychmiast jeśli jeden z oddziałów zostaje zamknięty lub zlikwidowany, albo jeśli z jakichś powodów przestają istnieć związki pomiędzy nimi.

L1 jest stosunkowo łatwa do uzyskania w przypadku istniejących i działających już przedsiębiorstw i firm, ale można ją również uzyskać jeśli firma zagraniczna planuje otwarcie fili lub oddziału w USA i wysyła przedstawicieli do ich uruchomienia (w niektórych przypadkach właściwsza może być wiza E1 albo E2), a kluczowy personel zarządzający pozostanie w USA na dłużej żeby prowadzić nową firmę.

Oferta doradcza dla osób posiadających zatwierdzoną petycje I-129:

 • Przygotowanie i rejestracja podania wizowego
 • wyznaczenie terminu spotkania z konsulem
 • przesłanie listy dokumentacji pomocniczej 
 • konsultacje, które są kluczowym elementem naszej usługi.

Koszt usługi: 1500 PLN netto / osoba

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41