INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

H – Tymczasowa praca i praktyka (H-3)

Wizy z pozwoleniem na pracę tymczasową

Zatrudnienie na wcześniej ustalonych warunkach

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinny posiadać wizy typu H. Zatrudnienie powinno być uprzednio zatwierdzone przez Urząd Imigracyjny (USCIS) na podstawie petycji złożonej na formularzu I-129H przez pracodawcę z USA.

Wizy H-1B przeznaczone są dla osób wykonujących zawody specjalistyczne, udających się do Stanów Zjednoczonych, aby podjąć zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy, należy wykazać się tytułem licencjata, tytułem równoważnym  lub wyższym w dziedzinie, w której zatwierdzono zatrudnienie. W gestii Urzędu Imigracyjnego leży określenie czy dane zatrudnienie zalicza się do kategorii zawodów specjalistycznych, i czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje. Przed złożeniem petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia, pracodawca powinien złożyć w Ministerstwie Pracy podanie (Labor Condition Application) przedstawiające warunki umowy i zatrudnienia.

Wizy H-2 przeznaczone są dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, udających się do pracy tymczasowej lub sezonowej do Stanów Zjednoczonych w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone zapotrzebowanie.  Przed złożeniem petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia, pracodawca powinien uzyskać z Ministerstwa Pracy specjalne zaświadczenie (labour certificaiton), potwierdzające, że  w USA brakuje pracowników wykonywujących ten rodzaj pracy.

Wizy H-3 przeznaczone są dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych na staż, zorganizowany przez pracodawcę w dziedzinie innej niż uzyskane wykształcenie lub szkolenie. Staż nie może być wykorzystany w celu uzupełnienia zatrudnienia ani być stażem, który jest dostępny w kraju pochodzenia stażysty. Pracodawca powinien złożyć petycję na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca szkolenia.

Wizy H-4 przeznaczone są dla małżonków i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzających towarzyszyć lub dołączyć w USA do posiadaczy wiz H-1B, H-2, lub H-3.  Procedura ubiegania się o wizę jest taka sama: formularz I-797A i B dotyczy również osób towarzyszących. Małżonkowie i dzieci, nie zamierzający stale przebywać z posiadaczem wizy H1B, H2 lub H-3, lecz jedynie odwiedzać go w USA, mogą ubiegać się o wizy turystyczne (B-2) visas.  Wiza H-4 nie upoważnia do podjęcia pracy w USA. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy ubiegać się o odpowiednia wizę pracowniczą.

Stypendia

Aby zdobyć doświadczenie zawodowe lub odbyć praktykę u amerykańskiego pracodawcy, należy ubiegać się o wizę w ramach programu wymiany (J-1) lub stażu (H-3). Wiza B-2 nie upoważnia do wykonywania wyżej opisanej działalności, nawet w przypadku, gdy wynagrodzenie nie pochodzi ze źródeł w USA.

Pierwszym krokiem do ubiegania się o wizę jest określenie czy przyszły pracodawca należy do sponsorów programu wymiany. Istnieją możliwości odbycia stażu w wielu dziedzinach takich jak kultura, sztuka, środki masowego przekazu, oświata, zarządzanie, biznes, handel i finanse. Jeżeli przyszły pracodawca jest sponsorem programu, wystawia formularz DS-2019, który jest zaświadczeniem o zakwalifikowaniu uczestnika do programu wymiany (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status), Formularz ten należy przedstawić w trakcie ubiegania się o wizę J-1.

Istnieje wiele programów wymiany pracowniczej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi umożliwiających uczestnikom podjęcie różnorodnych zajęć. Niektóre programy wiążą się z wyborem określonego rodzaju pracy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zwrócić się bezpośrednio do sponsora konkretnego programu.

Jeżeli nie ma możliwości pozyskania sponsora w ramach programu wymiany kulturalno-naukowej, przyszły pracodawca powinien w imieniu osoby ubiegającej się o wizę złożyć petycję o przyznanie statusu stażysty (H-3). W tym celu należy wypełnić formularz I-129H i złożyć go w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca przyszłego zatrudnienia. Procedura zatwierdzenia petycji trwa kilka miesięcy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Imigracyjnym.

Małżonkowie i dzieci

Małżonkowie i dzieci w stanie wolnym poniżej 21 roku życia zamierzające towarzyszyć posiadaczowi wizy H1B, H2, H-3 lub pragnące do niego dołączyć w USA, mogą ubiegać się o wizę H-4.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41