INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

NATO 7 – Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6

Pomoc domowa/ Personel pomocniczy

Ta kategoria wizowa obejmuje, m.in kucharzy, lokai, kierowców, pokojówki, gosposie, opiekunki, ogrodników oraz osoby do towarzystwa zatrudnione bezpośrednio przez posiadaczy wiz nieimigracynych udających się do USA. Osoby zatrudnione w powyższym charakterze wyjeżdżające do/z pracodawcą posiadającym wizę nieimigracyjną mogą ubiegać się o wizę B-1. Osoby zatrudnione  jako personel pomocniczy u zagranicznego dyplomaty lub urzędnika państwowego mogą starać się o wizę typu A-3, G-5 lub NATO-7 zależnie od statusu pracodawcy. Poniżej podajemy informacje o poszczególnych rodzajach wiz.

Wizy dla osób towarzyszących posiadaczowi wizy  B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q lub R

Personel pomocniczy wyjeżdżający do/z pracodawcą do USA może ubiegać się o wizę B-1 jeżeli:

 • Pracownik był zatrudniony poza Stanami Zjednoczonymi u danego pracodawcy co najmniej przez rok do wyjazdu pracodawcy do USA. W przypadku jeżeli stosunek pracy nawiązano bezpośrednio przed złożeniem podania o wizę, pracodawca powinien wykazać, iż przez ostatnie lata regularnie zatrudniał personel pomocniczy na stałe lub sezonowo.
 • Pracownik ma co najmniej roczne doświadczenie jako personel pomocniczy, potwierdzone zaświadczeniami od poprzednich pracodawców.
 • Pracodawca będzie jedynym zatrudniającym oraz zapewni pracownikowi bezpłatne zakwaterowanie, posiłki i przelot w obie strony, zgodnie z warunkami umowy o pracę.

Wizy dla osób towarzyszących obywatelowi USA

Personel pomocniczy wyjeżdżający do/z pracodawcą, obywatelem amerykańskim może kwalifikować się do uzyskania wizy B-1. Dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca zamieszkuje poza USA i przyjeżdża na pobyt czasowy do Stanów Zjednoczonych, lub gdy pracodawca bywa oddelegowany do zagranicznego oddziału firmy na dwa lata lub dłużej i przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na pobyt czasowy nie przekraczający czterech lat.  Nie ma możliwości ubiegania się o wizę B-1, jeżeli pracodawca przybywa do Stanów Zjednoczonych z zamiarem pozostania na stałe, mimo iż poprzednio zatrudniał pracownika poza granicami USA.  Ponadto:

 • stosunek pracy zawiązano przynajmniej sześć miesięcy przed wyjazdem pracodawcy do USA lub pracodawca regularnie zatrudniał personel pomocniczy w takim samym wymiarze za granicą;
 • pracownik posiada przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy jako personel pomocniczy, potwierdzone zaświadczeniami od poprzednich pracodawców;
 • pracodawca będzie jedynym zatrudniającym oraz zapewni pracownikowi bezpłatne zakwaterowanie, posiłki i przelot w obie strony, zgodnie z warunkami umowy o pracę.

Co powinienem zrobić, jeśli spełniam warunki do ubiegania się wizę B-1?

W takim przypadku należy umówić się na rozmowę w sprawie wizy oraz zastosować się do instrukcji Jak ubiegać się o wizę nieimigracyjną. Ubiegający się o wizę powinien przedstawić umowę o pracę w oryginale, opatrzoną datą i podpisaną przez pracownika i pracodawcę. Umowa musi gwarantować minimalną bądź obowiązującą w USA, w zależności, która jest większa, płacę za ośmiogodzinny dzień pracy oraz inne świadczenia przysługujące zatrudnionym w tym zawodzie w USA. W przypadku osób towarzyszących obywatelom amerykańskim umowa powinna zawierać zapis o co najmniej dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, obowiązującym obie strony.

Wizy dla osób towarzyszących posiadaczowi wizy A-1 lub A-2

Osoby zatrudnione jako personel pomocniczy u posiadacza wizy A-1 lub A-2, który udaje się do USA lub już tam przebywa mogą uzyskać wizę A-3.

Wizy dla osób towarzyszących posiadaczowi wizy G lub NATO

Osoby zatrudnione jako personel pomocniczy u posiadacza wiz od G-1 do G-4 mogą ubiegać się o wizę G-5, zaś personel pomocniczy zatrudniony u posiadacza wiz od NATO-1 do NATO-6 o wizę NATO-7. Wniosek o wizę G-5 lub NATO-7 musi być poprzedzony oficjalną prośbą organizacji, przy której akredytowany jest pracodawca.

Dodatkowe wymagania

Osoba ubiegająca się o wizę powinna wykazać, iż otrzyma wynagrodzenie na poziomie stawek obowiązujących w jej zawodzie na terenie USA, oraz że płaca zagwarantuje odpowiedni poziom finansowego zabezpieczenia osób będących na jej utrzymaniu.  Ponadto powinna przedstawić umowę podpisaną przez siebie i pracodawcę, która zawiera wszystkie wymienione punkty:

 • godziny pracy;
 • ubezpieczenie medyczne;
 • zobowiązanie do wypłacania pensji w wysokości odpowiadającej jednej z następujących stawek: minimalnej płacy stanowej, minimalnej płacy krajowej, najczęściej stosowanej stawki w danym zawodzie, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Przewidywane odliczenia za posiłki i zakwaterowanie muszą odpowiadać racjonalnym kosztom zaakceptowanym przez pracownika;
 • Zobowiązanie, że pracownik nie podejmie innego zatrudnienia poza pracą na rzecz tego konkretnego pracodawcy.
 • Zobowiązanie pracodawcy, że nie będzie przetrzymywać paszportu pracownika.

Ubiegający się o wizy G-5 oraz NATO-7 powinni przedstawić oficjalne prośby od organizacji, przy których akredytowani są ich pracodawcy. Osoby ubiegające się o wizy typu A-3, G-5 i NATO-7 nie wnoszą opłat wizowych.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41