INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

P – Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

Wizy P

Wizy P-1 przyznawane są określonym sportowcom, występującym artystom oraz osobom towarzyszącym artystom podczas występów. W przypadku osób udających sie do USA na występy, wiza wydawana jest uczestnikom konkretnego wydarzenia. Natomiast sportowcy mogą uzyskać wizę pięcioletnią, jeśli ubiegają się indywidualnie lub sześciomiesięczną w przypadku wyjazdu drużynowego.

Wiza P-2 umożliwia wjazd na teren USA osobom udającym się na występy indywidualnie lub grupowo w ramach wymiany artystycznej pomiędzy instytucjami w USA i za granicą.

Wiza P-3 przeznaczona jest dla artystów udających sie do USA indywidualnie bądź zespołowo na występy lub warsztaty artystyczne o charakterze uznawanym za unikatowy.

Spełniam warunki przewidziane dla osób ubiegających się o wizę O lub P? Co dalej?

Pani/Pana sponsor powinien złożyć petycję na formularzu I-129 O lub P w Urzędzie Imigracyjnym (USCIS) w USA. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających agenta, aranżującego w ich imieniu krótkoterminowe kontrakty z wieloma pracodawcami, petycję może złożyć agent. Agent może złożyć petycję również w imieniu zagranicznego pracodawcy.

Decyzję w sprawie kwalifikacji do kategorii wizowej O lub P podejmuje USCIS. Dlatego też wszelkie pytania związane z tą kwestią należy kierować do właściwego oddziału Urzędu Imigracyjnego.

Co dzieje się po zatwierdzeniu petycji przez Urząd Imigracyjny (USCIS)?

Po zatwierdzeniu petycji O lub P na dane nazwisko Urząd Imigracyjny wysyła powiadomienie do osoby, która ją złożyła oraz do Ambasady. Powiadomienie o zatwierdzeniu petycji (formularz I-797A lub B) nie upoważnia do przekroczenia granicy USA. Niezbędna jest również wiza.

Małżonkowie i dzieci posiadaczy wizy O lub P

Małżonkowie i dzieci (nieżonate/niezamężne poniżej 21 roku życia) pragnące towarzyć posiadaczowi wizy O lub P podczas jego pobytu w USA mogą ubiegać sie o wizy O-3 lub P-4. W przypadku, gdy rodzina nie zamierza towarzyszyć posiadaczowi wizy O lub P przez cały czas jego pobytu w USA, a pragnie go jedynie odwiedzić, należy podjąć starania o uzyskanie wizy turystycznej (B-2). Wizy O-3 oraz P-4 nie upoważniają do podjęcia pracy w USA. Aby pracować w USA należy ubiegać się o właściwy rodzaj wizy pracowniczej.

Wizy B1

Wymienione niżej kategorie sportowców, uczestników wydarzeń artystycznych oraz członków załogi prywatnego jachtu mogą ubiegać się o wizę B1:

 1. Zawodowi sportowcy np. gracze w golfa lub kierowcy wyścigowi udający się do USA na zawody, pod warunkiem że nie otrzymują wynagrodzenia innego niż ewentualna nagroda za medal.
 2. Sportowcy i członkowie zespołów sportowychudający sie do USA w charakterze członka drużyny zagranicznej na zawody, podczas których współzawodniczą z innymi drużynami, pod warunkiem że:
  • jednostki macierzyste bądź kluby w których ci sportowcy grają na co dzień znajdują sie poza USA;
  • dochody drużyn i wynagrodzenia sportowców uzyskiwane są poza USA;
  • drużyny i sportowcy są członkami ligi międzynarodowej lub organizowane zawody mają charakter międzynarodowy.
 3. Hokeiści amatorzy zaproszeni do zawodowej drużyny w trakcie sezonu lub rozgrywek na próbę. Zamiast zawodowych kontraktów podpisują oni umowę wstępną z Krajową Ligą Hokejową (NHL), czyli jednostką macierzystą. Zgodnie z warunkami umowy wstępnej, hokeista otrzyma jedynie zwrot podstawowych kosztów takich jak koszty podróży, pobytu w hotelu, wyżywienia i przejazdów. Podczas ubiegania się o wizę należy przedstawić egzemplarz umowy wstępnej oraz list z NHL z opisem zadań. Jeśli przedstawienie umowy nie jest możliwe, list z NHL powinien zawierać dokładny opis jej warunków oraz oświadczenie, że została ona podpisana.
 4. Członkowie załogi prywatnego jachtu, którzy udowodnią, że zamieszkują poza USA i nie zamierzają opuszczać na stałe kraju swojego zamieszkania. Nie ma znaczenia z jakiego kraju pochodzi jacht. Jacht wypłynie z portu macierzystego i będzie przebywać na wodach terytorialnych USA powyżej 29 dni.
 5. Osoba udająca się do USA na występy, jeśli:
  • będzie uczestniczyć wyłącznie w programie kulturalnym sponsorowanym przez kraj, który ją deleguje;
  • widownia nie płaci za wstęp na program
  • wszelkie koszty, łącznie z delegacją pokrywane są z budżetu kraju, który deleguje na występy.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41