INFOLINIA: 22 489 61 41 | 22 489 60 60 | 12 398 18 20 | 58 351 67 67

Q – Wymiana kulturalna

Uczestnicy Wymiany Kulturalnej

Osoby udające się do USA w ramach programu międzynarodowej wymiany kulturalnej powinny ubiegać sie o wizę Q. Program ma na celu organizację praktycznych szkoleń, a także pracy związanej z prezentowaniem różnych aspektów narodowej kultury.

Uczestnicy programu powinni posiadać petycję I-129Q zatwierdzoną wcześniej przez Urząd Imigracyjny (USCIS). Petycję składa sponsor.

Petycja składana jest za każdym razem, gdy spełniający wymagania pracodawca zamierza zatrudnić dodatkowe osoby w ramach programu.

Jak mogę się ubiegać o wizę Q?

Aby złożyć petycję w Urzędzie Imigracyjnm (USCIS), jego  organizator oraz uczestnik powinni spełniać następujące warunki:

  • Program wymiany:
    • Zajęcia promujące kulturę powinny odbywać się w szkole, muzeum, firmie lub innej placówce, dla której przybliżanie kultury danego kraju stanowi integralną część działalności.
    • Element kulturowy stanowi podstawową i integralną część wykonywanej pracy lub prowadzonego szkolenia i ma na celu prezentację zwyczajów, tradycji, filozofii oraz spuścizny historycznej, danego kraju.
    • Charakter szkolenia lub pracy wykonywanej przez uczestnika nie może być pozbawiony elementów prezentacji kulturowej kraju jego pochodzenia.
  • Organizator programu powinien udowodnić swoją zdolność do  profesjonalnej organizacji programu oraz do zapewnienia jego uczestnikom wynagrodzenia na poziomie odpowiadającym lokalnym stawkom płac dla osób na podobnych stanowiskach.
  • Uczestnik programu powinien ukończyć 18 lat, posiadać kwalifikacje umożliwiające wykonanie przewidzianych zadań oraz odpowiednie umiejętności komunikacyjne, aby efektywnie prezentować poszczególne aspekty swojej narodowej kultury.

Petycja na wizę Q zatwierdzana jest na 15 miesięcy lub na czas trwania programu, jeśli jest on krótszy. Posiadacz wizy Q, który przebywał w USA w okresie 15 miesięcy nie może otrzymać kolejnej takiej wizy przed upływem roku od chwili opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Co się dzieje po zatwierdzeniu petycji przez USCIS?

Po zatwierdzeniu petycji Q na daną osobę, Urząd Imigracyjny wysyła powiadomienie do instytucji, która ją złożyła, jak również do Ambasady. Można się wówczas umówić na spotkanie z konsulem. Informacje na temat procedury wizowej znajdują się pod linkiem Jak ubiegać się o wizę?. Powiadomienie o zatwierdzeniu petycji (formularz I-797A lub B) nie upoważnia do przekroczenia granicy USA. Niezbędna jest również wiza.

Małżonkowie, Dzieci, Partnerzy

Prawo imigracyjne nie przewiduje pochodnej kategorii wizowej dla małżonków i dzieci posiadacza wizy Q. Rodzina może być razem w USA, o ile jej członkowie kwalifikują się do uzyskania wizy na zasadach ogólnych (jeśli np. planują pracę w USA powinni ubiegać się o wizę pracowniczą , a w przypadku  pobierania nauki – o wizę studencką). Jeśli nie mają zamiaru podjąć nauki lub pracy w USA, pozostaje wiza turystyczna (B-2). Podczas ubiegania się o swoje wizy nieimigracyjne powinni załączyć do wniosku kopię wizy Q małżonka/rodzica.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się żeby ustalić dalsze szczegóły.

Masz jakiekolwiek pytania? Zadzwoń,
a chętnie doradzimy i pomożemy:

22 489 61 41